28 มิ.ย. 2022 เวลา 13:14 • ความคิดเห็น
จำเป็นค่ะ คิดว่า "ภาพลักษณ์ดี" ก็มีผลต่อการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างของคนอื่นๆนะคะ
แต่ต้องดีแบบพอดี พอเหมาะ พองาม ตามกำลังความสามารถค่ะ ไม่เว่อร์วังจนสูญเสียความเป็นตัวตนหรือก่อให้เกิดการเสียสมดุล/เสียหายในด้านอื่นๆค่ะ 🙂
โฆษณา