28 มิ.ย. 2022 เวลา 19:44 • การศึกษา
เพราะอะไร ?
ปริญญาเริ่มถูกลดคุณค่า
คนมองความสำเร็จภายนอกมากกว่าภายใน สังคมเรายอมเครียด ป่วย ซึมเศร้า เพราะอยากมีไลฟ์สไตล์สะดวกสบายเร็วๆ ตัวอย่างไอดอลคือคนอายุน้อยร้อยล้าน น้อยคนนักที่อยากมั่นคงแบบมีแก่น
1
ขอชวนมามองปริญญา ในแง่ "คุณค่า" (ทั้งทางตรง และทางอ้อม)
ส่วนตัวมองว่า การเรียนป.ตรีในมหาลัยให้ประโยชน์หลายอย่าง
1. ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา เช่น การค้นหาหนังสือ เข้าใจเรื่องทฤษฏี ฝึกตีความ เปรียบเทียบ การสอบให้ผ่าน การทำงานกลุ่ม
2. ได้สัมพันธ์กับเพื่อนในวัยกำลังโต จะมีเวลาให้กันเยอะจึงลึกซึ้งดี โตๆจะไม่มีโอกาสนัก ซึ่งเพื่อนจะพัฒนาเราไปด้วย ในเรื่อง การให้ แลกเปลี่ยนแบ่งปัน ช่วยเหลือ เห็นใจกัน หลายคนมีแฟนตอนเรียนมหาลัยซึ่งเป็นแหล่งที่ดีกว่าเจอในผับไม่น้อย
3. แต่ละวิชานอกจากให้ความรู้ในการทำงาน ยังฝึกการคิดตามหลักวิชานั้นๆ ช่วยฝึกความฉลาดทางสมอง ด้าน; ตรรกศาสตร์ กฏหมาย การปกครอง เศรษฐศาสตร์ วรรณกรรม ภาษา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ดนตรี โดยแต่ละหลักวิชาฝึกสมองด้านต่างกัน ซึ่งทดแทนกันไม่ได้
ยิ่งเรียนรู้มากวิชา สมองยิ่งแตกฉาน แก่นแข็งแรง (ไม่กลวงเปราะให้ล้มง่าย)
4. ใช้วุฒิเป็นมาตรวัดในการสมัครงาน เพราะการันตีความรอบรู้ ให้กับนายจ้างว่าสามารถคิดแก้ปัญหาได้ด้วยหลากหลักวิชา (ในข้อ3)
2
ทั้งหมดเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้อีก 50-60-70 ปี
1
ใครมีโอกาสเรียนนับว่าวาสนาดี
(ภาพจากเวบไซท์ https://www.stamford.edu)
(ขอแชร์ประสบการณ์ว่า ตัวเองกว่าจะได้เรียนถึงป.โท ต้องทั้งต่อสู้ดิ้นรนมาตั้งแต่จบป.6 และการที่เรียนมากขึ้นทำให้คิดได้ดีขึ้นจริงๆ จึงมองการศึกษาเป็นสิ่งวิเศษ)
โฆษณา