30 มิ.ย. 2022 เวลา 10:00 • ปรัชญา
“ทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดิน”
คำถาม: ทำอย่างไรถึงจะลดมานะของตนเองได้
พระอาจารย์: ก็หัดอยู่แบบเป็นผ้าขี้ริ้วไง ทำตัวให้เป็นแจ๋ว ทำตัวให้เป็นปฐพี ให้คิดเสมอว่าเราเป็นเหมือนขอทาน เราเป็นเหมือนคนรับใช้ ใครจะด่าใครจะว่า ใครจะดูถูกเหยียดหยามอะไรก็ปล่อยเขาว่าไป เราเป็นคนใช้คนรับใช้
อย่างเวลาพระบวชใหม่นี้ท่านก็ให้มาเป็นเหมือนกับคนรับใช้เลย พระบวชใหม่นี้ให้ถือว่าเป็นเหมือนคนต่ำต้อยที่สุดในวัด เขาดูกันที่พรรษาไงพระเรานี่ จะมีตำแหน่งต่างกัน คนที่มีปีพรรษามากกว่าก็จะเป็นอาวุโส สามารถว่าคนที่ต่ำกว่าได้ สอนคนที่ต่ำกว่าได้ คนที่ต่ำกว่าก็ต้องฟังคนที่สูงกว่า อันนี้เป็นการฝึกลดมานะ
การถืออัตราตัวตน พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เราหัดทำตัวให้เราเป็นเหมือนปฐพีเป็นเหมือนแผ่น ใครจะเหยียบใครจะย่ำก็ได้ ใครจะเอาจอบเอาเสียมมาขุดมาทำอะไรก็ได้ ใครจะเทสิ่งสกปรกโสโครกต่างๆ ลงไปในปฐพีก็ปฐพีมันก็ไม่เดือด เราต้องทำใจให้เป็นอย่างนั้น ใครจะดูถูกดูแคลน ใครได้เหยียดหยาม ใครจะว่าอะไรก็ปล่อยเขาว่าไป เราถือว่าเราเป็นปฐพี รับได้ทุกอย่าง
ธรรมะบนเขา
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี
โฆษณา