การไม่ทำร้ายคนอื่น โดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอกว่า และความจริงคือสิ่งที่หนีไม่พ้น จงใช้ชีวิตอย่างมีสติและสร้างสรรค์อย่างจริงใจ
โฆษณา