ส่วนตัวผมเริ่มจาก ปล่อยให้ว่าง วางให้เป็นครับ
โฆษณา