เริ่มจากเข้าใจความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้าได้ และมีความช่างฝันเผื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆค่ะ
  • 1
โฆษณา