3 ก.ค. 2022 เวลา 17:08 • ธุรกิจ
การแบ่งลำดับนิยมใช้ มาตรวัดทางเศรษฐกิจกับดีชนีพัฒนามนุษย์ 1.มีสุขภาพดี (อายุขัย) 2.ความรู้ 3.คุณถาพชีวิต(gdp)
ถ้าประเทศไหน มีอายุขัยเฉลี่ยสูง มีอัตราส่วนนักเรียนทุกระดับ(ประถม มัธยม อุดมศึกษา)สูง มีรายได้ต่อหัวที่สูง ก็จะถือว่าเป็นประเทศเจริญแล้ว
ซึ่งไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่สูง
HDI score
ปี63 ไทยได้คะแนน 0.777 อยู่ลำดับที่ 79 ลดลงมา2ลำดับจากปีที่แล้วแม้ว่าจะได้คะแนนสูงขึ้นทุกปี และมี 62 ประเทศที่ได้คะแนนสูงมาก
โฆษณา