ความคิดเห็นบนชุมชน
ไทย
  • 856
    โพสต์
  • 7
    คำถาม
  • 531
    สมาชิก
ประเทศไทย (Thailand) เป็นรัฐชาติอันตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดิมมีชื่อว่า "สยาม"