เราไม่ทราบว่าในวันนี้คุณกำลังเผชิญกับอะไร และต้องต่อสู้อย่างหนักหน่วงขนาดไหน ผ่านการล้มแล้วลุกมาไม่รู้กี่ครั้ง
เราขอเอาใจช่วยให้ปัญหาในวันนี้เบาบางลง ก้าวผ่านไปได้อย่างราบรื่นที่สุด และแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับทุกปัญหาในวันหน้า
CR. ENGNOW
หากมองในแง่หลักธรรม "กำลังใจ" ที่ดีที่สุด คือ "ปัญญา" เพราะการสู้ด้วยแรงกาย ทำทุกอย่างไปตามสัญชาตญาณ และความน่าจะเป็น โอกาสที่จะสำเร็จนั้นมีน้อยมาก
"ปัญญา" ในที่นี้ หมายถึง หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเคยแสดงไว้ เพื่อแนะแนวทางพ้นทุกข์ เมื่อศึกษาจนเข้าใจถ่องแท้ ความกลัว และความไม่รู้จะหมดไป จนเกิดกำลังสติที่คมกล้า และผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้ด้วยดี
เหมือนดั่งพุทธโอวาทที่ทรงเคยแสดง แด่พระเจ้าปเสนทิโกศล ว่า
ดูก่อนมหาบพิตร กำลังใจพึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย ก็กำลังใจนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยกาลนาน ไม่ใช่ด้วยกาลเล็กน้อย ผู้ใส่ใจจึงจะรู้ได้ ผู้ไม่ใส่ใจก็ไม่รู้ ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ ผู้มีปัญญาทรามก็ไม่รู้
จะเห็นได้ว่า "ปัญญา" ไม่ได้เป็นแค่แสงเทียนส่องสว่าง ในวันที่มืดมน แต่เป็นกำลังใจอันคมกล้า ในวันที่อ่อนล้าด้วยเช่นกัน
ในท้ายที่สุดแล้วกำลังใจที่ดีที่สุดเริ่มต้นที่ตัวเรา ครอบครัว และคนรอบข้าง เป็นเพียงเบาะที่อ่อนนุ่ม พร้อมรองรับเราในวันที่อ่อนล้าที่สุดเสมอ
โฆษณา