ความคิดเห็นบนชุมชน
พุทธศาสนา
  • 3.8K
    โพสต์
  • 27
    คำถาม
  • 1.3K
    สมาชิก
'พระพุทธศาสนา' หรือ 'ศาสนาพุทธ' เป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา มีพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง