มีบัญชีอยู่แล้ว?
พุทธศาสนา
  • 791
    โพสต์
  • 10
    คำถาม
  • 783
    สมาชิก
'พระพุทธศาสนา' หรือ 'ศาสนาพุทธ' เป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา มีพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง