พุทธศาสนา
 • 1.3K
  โพสต์
 • 21
  คำถาม
 • 1.1K
  สมาชิก
'พระพุทธศาสนา' หรือ 'ศาสนาพุทธ' เป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา มีพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
 • พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์สามเหลี่ยม บรรจุกรุวัดสะตือ
  14 รับชม
   พระสมเด็จวัดระฆัง บรรจุกรุวัดสะตือ
   ถ้าสังเกตุรอบ ๆ องค์พระให้ดี จะเห็นจุดสีดำ ๆ นั่นคือยางรักที่หลุดล่อนออกมาจากองค์พระ ขณะจับพระวางเพื่อถ่ายภาพ... ดูเพิ่มเติม
  • ความกตัญญู เป็นเครื่องหมายของคนดี
   155 รับชม
   • ภิกษุทั้งหลาย ! กรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ, นิทานสัมภวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ, เวมัตตตาแห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ, วิบากแห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ, กัมมนิโรธ เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ, กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ .......
    24 รับชม
    • ท่านพระโมคคัลลานะกล่าวว่า
     อาวุโส ! ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราชคฤห์นี้ ได้เห็นอัฏฐิสังขลิกเปรต มีแต่ร่างกระดูก ลอยไปในเวหาส์ ฝูงแร้ง เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแย่งตามช่องซี่โครง สะบัดซึ่ง...
     32 รับชม
     • ในทางธรรมเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าอริยะ เช่น อริยบุคคล อริยสาวก พระอริยสาวก พระอริยบุคคล และอาจทราบว่าอย่างไรถึงได้ชื่อว่าเป็นอริยะ บทความนี้จะมาพูดถึงเบื้องต้นของความเป็นอริยะ โดยจะเว้นท่ามกลางและเบื้องปลายไว้เหตุเพราะเชื่อมั่นว่าหากรับรู้สภาวะของอริยะเบื้องต้นได้ ต่อไปภายหน้าจะสาม... อ่านต่อ
      529 รับชม
       Right SaRa by Bom+
       สาธุครับ คุณตุ้ย 🙏
      • #ปลาพิการ
       เธอ : เมื่อ สัปดาห์ก่อน น้องสาวกับหนูไปตลาด แยกกันเดิน สักพักน้องเดินมาหาหนู เล่าให้ฟัง แล้วบอกว่า เห็นปลาสดวางขายบนแผงในตลาด สะดุดกับตัวนึงมีหลังคดงอ เหมือนปลาพิการ ใจคิดว่า ถ้ายังไม่ตาย อยากเอามาปล่อย หนูข... อ่านต่อ
       85 รับชม
       • ภิกษุทั้งหลาย ! เราจักแสดงของหนัก ผู้แบกของหนัก และการแบกของหนัก แก่พวกเธอ, เธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้น.
        ภิกษุทั้งหลาย ! อะไรเล่าชื่อว่าของหนัก ? ภิกษุทั้งหลาย ! อุปาทานักขันธ์ทั้งห้านั้นแหละ เรากล่าวว่าเป็นของหนัก....
        52 รับชม
        • หากสัตว์ทั้งหลายรู้ผลแห่งการจำแนกทาน
         -บาลี ขุ. ขุ. ๒๕/๒๔๓/๒๐๔....
         44 รับชม
         • หลังจากที่ได้ชี้ชัดให้เห็นแล้วว่า วิธีปฏิบัติด้วยการเผาชื่อแล้วพ้นนรกนั้น เป็นวิธีการนอกพุทธศาสนา ซึ่งวิธีดังกล่าวถือเป็นเพียงหนึ่งวิธีการปฏิบัติที่อ้างว่าเป็นพุทธศาสนา ยังมีอีกมากที่ได้อ้างว่าเป็นวิธีการปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าโดยเกือบทั้งหมดเกินขึ้นหลังพุทธกาล หลักๆก็จะมี ก... อ่านต่อ
          798 รับชม
           ชตระกูล ปลอมตัวมา
           สาธุครับ
          • "..ไม่มีอะไรมีค่ามากกว่าภาวนาชำระจิตใจจากกิเลส
           ผู้ที่มีธรรมในใจไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ รู้ตัวทุกอย่าง
           รู้ศีล รู้ธรรม
           การประพฤติปฏิบัติตัวดีมีค่ามาก ไม่มีอะไรมีค่ามากกว่าการประพฤติปฏิบัติต...
           57 รับชม