พุทธศาสนา
 • 3K
  โพสต์
 • 16
  คำถาม
 • 1.3K
  สมาชิก
'พระพุทธศาสนา' หรือ 'ศาสนาพุทธ' เป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา มีพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
 • 28 ต.ค. เวลา 10:07 • การศึกษา
  ทำไมถึงห้ามวิจารณ์คนที่เก่งกว่า ?
  7 คำตอบ
  1
 • 27 ต.ค. เวลา 12:53 • การศึกษา
  หนู/ดิฉันขอถาม(ตามประสาเด็กๆ)ว่า อีกสามวันข้างหน้า(วันมหาปวารณา) จะมีเหตุอันใดเกิดขึ้น..อันจะพึงเล่าฝากให้จดจำบ้างค่ะ?
  6 คำตอบ
 • 25 ต.ค. เวลา 03:14 • ความคิดเห็น
  พุทธศาสนากับจิตวิทยาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?
  10 คำตอบ
  2
 • 10 ต.ค. เวลา 14:43 • ปรัชญา
  เราเชื่ออย่างนี้ได้ไหม? ว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือความคิดที่เป็นปัจเจกอย่างนึง,ซึ่งอาจจะถูกต้องหรือผิดในบางแง่มุมก็เป็นได้.
  19 คำตอบ
  2
 • 5 ต.ค. เวลา 17:10 • ปรัชญา
  ชาวพุทธหรือพุทธสาสนิกชน จำเป็นไหม?กับการปกป้อง ศาสนา ?
  9 คำตอบ
 • 29 ก.ย. เวลา 11:48 • ปรัชญา
  จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาตร์และพระพุทธศาสนา ?
  9 คำตอบ
 • 15 ก.ย. เวลา 15:03 • ความคิดเห็น
  คนไทยนับถือพุทธศาสนาเป็นหลัก หรือนับถือไสยศาสตร์เป็นหลัก? ?
  11 คำตอบ
  2
 • 12 ก.ย. เวลา 03:36 • ปรัชญา
  หากโวลเดอมอร์ ไม่เชื่อในคำทำนายและไม่คิดกำจัดแฮร์รี่ พอตเตอร์ ในทางธรรม คิดว่าสุดท้ายแล้ว เรื่องราวยังคงลงเอยแบบเดียวกันกับในหนังสือมั้ย ?
  6 คำตอบ
 • 8 ก.ย. เวลา 06:08 • ปรัชญา
  “กายทุกข์ ใจไม่ทุกข์ “ ฝึกยังไง ?
  22 คำตอบ
  2
 • 30 ก.ค. เวลา 07:03 • ความคิดเห็น
  นาม ครูอาจารย์บอกมาว่ามีอยู่ 4 คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่ว่า นาม ที่พระพุทธเจ้าประกาศมีอยู่ 5 คือ เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ สรุปนามมี 4 หรือมี 5 เพราะเหตุใด ?
  6 คำตอบ