แค่บางครั้ง แต่ไม่เสมอไป ขึ้นอยู่กับตอนนั้นๆ ตอนที่คุณเบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณ มันเป็นความคิดเล็กๆ ที่เกิดขึ้นมาเพื่อรบกวนความคิดของคุณ ในแต่ละวันคุณต้องเจอสิ่งที่ชอบและไม่ชอบอยู่แล้ว มันเป็นเพียงเสี้ยวความคิดของเรา
แค่บางครั้ง แต่ไม่เสมอไป
M.ORARA-A
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา