• M.ORARA-A
  a.orapinnn.89_
  • 5
   โพสต์
  • 0
   ผู้ติดตาม
  • 0
   กำลังติดตาม
  • เรียบเรียงเรื่องราวสำคัญของชีวิต จากชีวิตจริงสู่ตัวหนังสือที่สื่อความหมาย ให้กับผู้คนที่เข้ามาอ่าน คอยตอบคำถาม ให้คำแนะนำ
  • โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม