9 ก.ค. 2022 เวลา 00:55 • ความคิดเห็น
เพราะเป็นจิตดวงหนึ่ง ที่ต้องการสถานที่ให้จิตนี้ได้พักพิงอาศัย จิตเราได้อาศัยเรือนกายที่พ่อแม่สงเคราะห์ให้มาได้มาอาศัยอยู่ในเรือนกายนี้ ได้มาเรียนรู้จักโลก ความวุ่นวาย ความร้อนของอารมณ์โลภ โกรธ หลง ความร้อนเผาผลาญจิต ให้ทะเยอทะยาน อยากได้ อยากเป็น อยากมีทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียง ทะเยอทะยานพากายดิ้นรน เสาะแสวงหา ด้วยสิ่งเกิดขึ้นภายในกาย กายนี้ก็ต้องเจ็บปวด เหน็ดเหนื่อย สมหวังไม่สมหวัง โศกเศร้าไปกับอารมณ์ที่ทับถมมาที่เรือนกาย
กาลเวลาผ่านไป ..กายนี้ ก็แก่เจ็บ ..เปลี่ยนแปลงไม่เคยคงที่เลย ก็ไม่เคยหันมามองกายนี้ แท้จริงเป็นอย่างไร เราก็หลงเรียนรู้หลงสร้าง สิ่งภายนอกกาย แต่ไม่ได้เฉลียวใจ หันกลับมาทำความรู้จักตัวเอง ตัวเองเป็นนามธรรม ที่มาอาศัยอยู่กับกายนี้
มีแต่สนใจเรียนรู้เรื่องราวภายนอกกาย เรียนรู้เรื่องราวของนอกกายได้ ก็ด้วยวิญญาณหก ที่ประกอบขึ้นมา มีอารมณ์ที่คอยบังคับวิญญาณหก ต้องเป็นทาสอารมณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนี้ มีความวุ่นวาย มีอะไรมากมาย มีเสบียงอารมณ์ ให้จิตนั้นเสวยอารมณ์ทุกข์สุขอยู่ในบ้านนี้ หลงดีติดดีในบ้านนี้ อิ่มหนำสำราญ เพลิดเพลิน ยินดีพอใจ กินนอนอยู่ในบ้านนี้
จิตเราเองไม่เคยรู้จักอารมณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เลย ไม่เคยรู้จักว่า ตั้งเกิดมาไปจนแก่เฒ่าชรา ขนอะไรเข้ามาไว้ในเรือนกายนี้บ้าง ไม่เคยทำความรู้จัก ทำความเข้าใจ ไม่สำรวจตรวจสอบบ้านที่จิตอาศัยนี้เลย ก็อยู่กันไปวันหนึ่งๆ ที่สุดก็ถึงเวลาบ้านผุพัง ลมไม่พัดเข้าไม่พัดออก จิตก็อาศัยบ้านนี้ต่อไปไม่ได้ จิตก็ต้องไปหาบ้านใหม่ จะได้บ้านแบบไหน รูปร่างอย่างไร จะใช้งานได้ เหมือนกายมนุษย์นี้หรือไม่ก็ไม่รู้ มันเสี่ยงทายจริงๆ กับบ้านที่ไม่คงที่ ทำอย่างจะไม่ต้องมาอาศัยบ้านแบบนี้อีก..ต้องทำอย่างบ้างน่ะ
เมื่อจิตมาอาศัยบ้านหลังนี้ เคยชำระสะสางบ้านนี้ให้สะอาดสะอ้านสดใสหรือบ้าน เก็บกวาดอารมณ์โลภโกรธหลงออกไปบ้างมั้ย เมื่อจิตจะออกจากบ้านหลังนี้ จิตได้อะไรไปจากการที่มาอาศัยบ้านหลังนี้ชั่วขณะหนึ่ง มีเสบียงอะไรไปกับจิต ที่ต้องเดินทางออกบ้านหลังนี้ เตรียมจิตเตรียมจิตแล้วหรือยัง หากไม่เตรียมตัวเตรียมใจ
เมื่อบ้านหลังนี้มันผุพัง ลุกด้วยไฟธาตุแตก จะแทรกจิตออกบ้านนี้ ก็ต้องทุกข์ทรมานแสนสาหัส สะสมทุกข์สะสมไฟไปกับจิตของตัวเอง ไม่คิดเมตตาจิตตัวเองบ้างเลย เวลาที่บ้านหลังนี้ดีๆ ก็ควรใช้ให้เป็นประโยชน์แก่จิตของตน สะสมในสิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดีก็สลัดทิ้งออกไปจากบ้านหลังนี้ นั้นก็คือ เรื่องราวสร้างบุญกุศลบารมีให้แก่จิต เป็นเสบียงให้แก่จิตที่ต้องเดินทางต่อไป
โฆษณา