ทุกคนเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดได้ทุกช่วงเวลาค่ะ จิตใจมนุษย์ยากแท้หยั่งถึง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา