บทนี้ใช่เลย
คนรุ่นใหม่อดทนน้อยกว่าคนรุ่นเก่าจริงเหรอ?
วลี “พวกเด็กสมัยนี้มัน...” ถูกพูดซ้ำมาเป็นร้อยๆ ปี
คนยุคเก่าในตอนนี้ก็เคยเป็นเหมือนคนยุคนี้ในตอนนั้น
การถูกตราหน้าว่า “เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ” ไม่รู้จักอดทน ทำงานไม่เท่าไหร่ก็... อ่านต่อ
  • 1
โฆษณา