ชอบแทบทุกเรื่องยุคปลาย80 - 90 อย่าให้บอกว่าใครบ้างไม่ไหวพิมพ์
แสดงความคิดเห็นของคุณ...