- เป็นผู้ให้ ให้ทุกอย่าง เช่น ให้อภัย ให้ความรัก ให้ความปรารถนาดี อ่อนโยนและมีเมตตาต่อทุกสรรพสิ่ง
โฆษณา