ในหลวงสอนให้คนไทยเปลี่ยนเป็นระบบพอเพียง​ ท่านหวังไว้เพียงครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดก็พอ​ ประเทศอยู่ได้ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร​ จะเกิดอะไรขึ้น​ ครอบครัวเป็นหลัก​ ไม่ก่อหนี้​ ใช้ของที่มีอยู่​ ครอบครัวรอดครับพิสูจน์แล้ว​ อยู่ได้สบายๆไม่ขัดสนครับ
1 ถูกใจ
57 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา