ความคิดเห็นบนคำถาม

ท่านสามารถวิเคราะห์ศักยภาพประเทศไทยผ่านหลักการSWOTได้หรือไม่ ?
16 ก.ค. 2022 เวลา 00:41 • ความคิดเห็น • 3 คำตอบ
   “SWOT” มาจากตัวอักษรย่อของคำ 4 คำคือ Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดอ่อน), Opportunities (โอ... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (3)
 • ในหลวงสอนให้คนไทยเปลี่ยนเป็นระบบพอเพียง​ ท่านหวังไว้เพียงครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดก็พอ​ ประเทศอยู่ได้ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร​ จะเกิดอะไรขึ้น​ ครอบครัวเป็นหลัก​ ไม่ก่อหนี้​ ใช้ของที่มีอยู่​ ครอบครัวรอดครับพิสูจน์แล้ว​ อยู่ได้สบายๆไม่ขัดสนครับ
  • 1
 • วิเคราะห์ได้หมดแหละ อยู่ที่ว่าจะวิเคราะห์อะไร ส่วนตัวเราคิดว่าควรมองที่ประชาชนเป็นหลัง
  S คือ คนไทยคิดได้เยอะ แล้วก็มีเอกลักษณ์การเสพติดเฉพาะตัวแต่ไม่ตายตัวนะ คนไทยพร้อมเปิดรับกระแสโลกนิยม และค่อนข้างต้อนรับคนนอก...
  • 2
 • ส่วนตัวคิดว่าศักยภาพประเทศไทย
  S จุดแข็ง
  -เป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองในอัตราที่สูงและยังไม่ถูกใช้งาน
  -ไทยมีพืชเศรษฐกิจที่หลายประเทศไม่มี...
  • 3