ประสบการณ์
  • 447
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 49
    สมาชิก
ประสบการณ์ ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็นมา