ประสบการณ์
  • 433
    โพสต์
  • 6
    คำถาม
  • 49
    สมาชิก
ประสบการณ์ ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็นมา