ส่วนตัวคิดว่าศักยภาพประเทศไทย
S จุดแข็ง
-เป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองในอัตราที่สูงและยังไม่ถูกใช้งาน
-ไทยมีพืชเศรษฐกิจที่หลายประเทศไม่มี
-ไทยมีทักษะในการเจรจาต่อรองกับชาติต่างๆได้ดี
W จุดอ่อน
-ขาดผู้นำที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี
-รัฐบาลขาดศักยภาพที่ดีและยังไม่สามารถนำพาประเทศไปสู่ความเจริญได้
-ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศกำลังพัฒนา
O โอกาส
-ประเทศไทยมีหลายประเทศที่พร้อมให้การช่วยเหลือและสนับสนุนจากการผูกมิตรของไทย
-ประเทศไทยยังสามารถไต่ระดับไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้
T อุปสรรค
-สถานการณ์Covid-19
-สงครามรัฐเซีย-ยูเครน
-ค่าเงินผันผวน
75 รับชม
  เงาของความรู้สึก
  + คอรัปชั่น อีกเรื่องครับ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ความโหดร้ายของทหารญี่ปุ่นต่อชาวจีนในสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อพูดถึง "สงครามโลกครั้งที่ 2 (WWII)" สิ่งที่ทุกคนนึกถึงเป็นอย่างแรกๆ ก็คือความโหดร้ายและความสูญเสีย
   ทำไมการใช้ระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. ถึงสำคัญ “ระบบราชการ” หลายคนทราบดีว่ามีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน เนื่องจากกฎระเบียบของราชการ ที่มีขั้นตอนการดำเนินงานมากมาย ส่งผลให้งานล่าช้า หรือการออกหนังสือราชการที่ยังเป็นรูปแบบเอกสาร
   ทนายดัง เผยมุมมองกฎหมาย เจ้าของร้านทองยิงโจร มีความผิดหรือไม่ "ทนายเกิดผล" โพสต์ให้ความรู้กรณีโจรปล้นทอง จ.ตาก ถูกยิงสาหัส เจ้าของร้านทองมีความผิดหรือไม่เทียบคำพิพากษาศาลฎีกา ด้าน "จ่าพิชิต" ส่งรูปโจรเล็งอาวุธมาให้ดู ชี้แบบนี้ไม่เป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุ คนร้ายตายฟรี
   - รัฐสภาเกาหลีใต้แก้กฎหมาย "นับอายุ" เริ่มนับแบบสากล ทำพลเมือง "เด็กลง 1-2 ปี" มีผลบังคับใช้ มิ.ย. 2023 - 1) รัฐสภาเกาหลีใต้ผ่านกฎหมายยกเลิกระบบการนับอายุแบบดั้งเดิม และเปลี่ยนมาใช้การนับอายุตามมาตรฐานสากลเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 65 ซึ่งจะทำให้อายุของพลเมืองเกาหลีใต้ที่ระบุในเอกสารของทางการลดลง 1-2 ปี
   ดูทั้งหมด