16 ก.ค. 2022 เวลา 13:40 • ความคิดเห็น
มีครับ เพราะมนุษย์ ไม่มีจินตนาสุดท้าย
ว่าการไม่มีเป็นอย่างไร ในการมีชีวิตอยู่
โฆษณา