มีครับ เพราะมนุษย์ ไม่มีจินตนาสุดท้าย
ว่าการไม่มีเป็นอย่างไร ในการมีชีวิตอยู่
69 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา