ความดีความชั่วเหมือนน้ำกับน้ำมันที่อยู่ในแก้ว
ไม่รวมกันแต่สามารถอยู่ในแก้วเดียวกันได้
เวลาผู้คนตีความคนอื่นก็จะมองจากมุมบนของแก้วทำให้มักจะสังเกตเห็นน้ำมันก่อนเสมอ แม้เพียงเล็กน้อย และมองข้ามความดีที่เป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ิอยู่เบื้องล่าง ต่อให้คนนั้นพยายามทำความดี น้ำบริสุทธิ์ก็จะจมลงไปข้างใต้น้ำมันเสมอ แต่หากเราเปลี่ยนมุมมองมามองที่ข้างแก้วจะพบว่า ทุกคนล้วนมีทั้งน้ำมันและน้ำบริสุทธิ์ครับ จะมีสิ่งใดมากสิ่งใดน้อยก็ว่ากันไป
สรุปคือ ไม่รวม ไม่หักล้าง แต่อยู่ที่เราจะมีมุมมองต่อคนๆนั้นยังไงด้วย แต่จะชัดเจนที่สุดเมื่อเรามองอย่างเป็นกลางจากข้างแก้ว
โฆษณา