• สนชัย ภูมิภาค
  • 1
   โพสต์
  • 0
   ผู้ติดตาม
  • 0
   กำลังติดตาม
    • ความดีความชั่วเหมือนน้ำกับน้ำมันที่อยู่ในแก้ว
     ไม่รวมกันแต่สามารถอยู่ในแก้วเดียวกันได้
     เวลาผู้คนตีความคนอื่นก็จะมองจากมุมบนของแก้วทำให้มักจะสังเกตเห็นน้ำมันก่อนเสมอ แม้เพียงเล็กน้อย และมองข้ามความดีที่เป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ิอยู่เ...