18 ก.ค. 2022 เวลา 02:13 • ความคิดเห็น
เป้าหมายในชีวิตของพวกคุณคืออะไรคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ไม่ขัดสนในเรื่องของปุถชน#(โลกยิะ)เหล่านี้
1) เงินทอง โภคภัณฑ์
2) ยศ บรรดาศักดิ์
3) สรรเสริญ ให้เกียรติ
4) สุข สงบ
ประมาณนี้ ตามอัตภาพ..
โฆษณา