เป้าหมายในชีวิตของพวกคุณคืออะไรคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
เป้าหมายตอนนี้ เปิดเพจแล้ว “ต้องรอด” แม้จะไม่เคยมาก่อน แต่ยังคงชอบตอบคำถาม มากกว่า เขียนบทความ
  • 4
โฆษณา