ปล่อยเขาคะ เขาจะทำอะไรก็ช่างเขา ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจในเครียดปวดหัวเปล่าๆ
ที่เขาทำเพราะเขาอิจฉาคุณ เขาถึงนินทาเพราะตัวเขาไม่มีเหมือนคุณ
โฆษณา