เพื่อน
  • 181
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 34
    สมาชิก
เพื่อนคือ ผู้ที่รักใครชอบพอกัน แล้วกระทำความดีต่อกัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ ไม่เลือกเพศวัย ความรู้ ชาติ ศาสนา