ความคิดเห็นบนชุมชน
เพื่อน
  • 216
    โพสต์
  • 2
    คำถาม
  • 36
    สมาชิก
เพื่อนคือ ผู้ที่รักใครชอบพอกัน แล้วกระทำความดีต่อกัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ ไม่เลือกเพศวัย ความรู้ ชาติ ศาสนา