18 ก.ค. 2022 เวลา 08:48 • ครอบครัว & เด็ก
เมื่อวาน(17/07/22)ได้มีโอกาสฟัง อาจารย์หมออุมาพร "หมอปั้นใหม่" Live สด จำหัวข้อเรื่องไม่ได้ อาจารย์ได้พูดถึง 10 วิธีคิดในการดำรงที่ทำให้เรามีความสุข น่าสนใจดี เหมือนอาจารย์จะนำมาจากตำราภาษาอังกฤษเล่มหนึ่ง ฟังแล้วได้ข้อคิดมากมาย ที่ว่า บางทีเราก็ไปยึดกับอะไรมากมายที่ไม่ดีกับสุขภาพจิตเลย ขอจดไว้ที่นี่ เพื่อให้เป็นหลักนำทาง มี 10 ข้อดังนี้
1. "ตนเป็นที่พึ่งของตน" เราต้องดำรงชีวิตอยู่ให้ได้ด้วยตนเอง หวังพึ่งคนอื่นให้น้อยที่สุด
2. "เปลี่ยนไม่ได้ให้ปล่อย" ถ้าเรารู้สึกสิ่งนี้ไม่ใช่แบบนี้ ควรจะต้องเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งและพยายามแก้ไข แต่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ก็ปล่อยไป
3. "Accept Humanity Weakness" ยอมรับว่าทุกคนมีความอ่อนแอในตัว
4. "Let it be" ปล่อยให้มันเป็นไป
5."Accept in Your Capacity and Be Brave" ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้ และยอมรับในผลที่ตามมาอย่างกล้าหาญ
6. "อย่าห่วงชีวิตคนอื่นมากจนทำลายชีวิตตัวเอง" ต้องไม่ลืมว่า ทุกคนมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง และเรามีหน้าที่หลัก คือดูแลชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดทั้งกายและใจ คนอื่นก็เช่นกัน
7. "Be Kind" ต้องเป็นคนมีเมตตากรุณา อะไรไม่หนักจนเกินไปสำหรับเรา สามารถให้ได้ก็ให้ไป
8. "Live in The Moment" มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด
9. "Accept Change" ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง ยอมรับโดยไม่ต้องฝืนหรือต่อสู้ เพราะ "การต่อสู้ทำให้เราเจ็บปวด"
10. Love God เชื่อและศรัทธา ในสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเรา
โฆษณา