"กรรม"นี้แม่นยิ่งกว่าโซน่าของเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ที่ทันสมัยที่สุดของรัสเซีย หากอ่านศึกษาเรื่องธรรมะดี ๆ จะเข้าใจว่า ไม่มีคำว่า "บังเอิญ" ใด ๆ ทั้งสิ้น
พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า เราเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วน น้ำตาที่เสียจากความพลัดพรากจากคนที่เรารักนับรวมกันได้เป็นมหาสมุทร ดังนั้น เราจึงได้เคยพบปะผู้คนมามากมาย จนผู้คนที่เดินบนถนนไปมานี้ต่างก็เคยเกิดมาเป็นพี่น้อง
หากใครเคยไปในสถานที่ใด แล้วรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่นั้นโดยไม่เคยไปมาก่อนรู้สึกคุ้นๆ กับเหตุการณ์นั้น โดยที่เราไม่เคยมีส่วนร่วมมาก่อน เคยรู้สึกประทับใจใคร
รู้สึกเกลียดใคร อยากอยู่ใกล้ใคร หรืออยากหนีหน้าใคร โดยที่ไม่เคยพบเจอรู้จักกันมาก่อน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นสัญญาเก่า การจำได้หมายรู้ ที่ติดตัวมาแต่เก่าก่อน..
ช่วง long weekend หยุดยาวที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปเชียงรายครับ ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษา ไม่ได้ตั้งใจจะไปทำบูญอะไร
เเต่ ก็เหมือนมีอะไรสักอย่างที่ชักจูงนำพาให้มารู้จักกับพุทธสถานแห่งนี้ ได้มาพบมาเห็นในสิ่งที่ไม่ตั้งใจจะให้เป็น..
พระบาลีพุทธวจนะ เป็นภาษาเมื่อหลายพันปีมาแล้ว คำว่า "บังเอิญ" ดูเหมือนไม่มีในภาษาบาลี มีแต่คำว่า "เหตุ - ปัจจัย"
วัดผึ่งไผ่วนาราม พุทธสถาน อำเภอเเม่จัน จังหวัดเชียงราย
..
ก็เล่าไปตามอำเภอใจ ♥️
..
ปล
ครูบาเรืองฤทธิ์ พระอภิญญา สายหลวงปู่มั่น มีคำสอน ที่ตรึงใจ โอกาสหน้าผมจะนำคำสอนของท่านมาเผยแผ่ เหตุ-ปัจจัย ในการพบกัน
  • 21
โฆษณา