ความคิดเห็นบนชุมชน
พระธรรมคำสอน
  • 757
    โพสต์
  • 10
    คำถาม
  • 544
    สมาชิก
'พระธรรม' ธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนำออกเผยแผ่ นำมาประกาศ ให้หมู่มวลมนุษยชาติได้รู้ตามได้ปฏิบัติตาม เพื่อความสิ้นทุกข์โดยถ้วนรอบ