ความคิดเห็นบนชุมชน
พระธรรมคำสอน
 • 962
  โพสต์
 • 9
  คำถาม
 • 543
  สมาชิก
'พระธรรม' ธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนำออกเผยแผ่ นำมาประกาศ ให้หมู่มวลมนุษยชาติได้รู้ตามได้ปฏิบัติตาม เพื่อความสิ้นทุกข์โดยถ้วนรอบ
 • 24 ม.ค. เวลา 01:55 • ความคิดเห็น
  คุณรู้จักนิพพานดีแค่ไหน แล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าคนปัจจุบันที่บอกทางแก่คุณเคยถึงนิพพานแล้ว ?
  13 คำตอบ
  1
 • 22 ม.ค. เวลา 10:00 • ความคิดเห็น
  คุณคิดอย่างไรกับคำว่า ธรรมะ คือ ธรรมชาติ ?
  14 คำตอบ
  3
 • 20 ม.ค. เวลา 07:45 • ความคิดเห็น
  ปัจจุบันคุณปฏิบัติธรรมด้วยวิธีใด และเพราะเหตุใดคุณจึงคิดว่าวิธีที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นถูกต้อง ?
  19 คำตอบ
  2
 • 25 ต.ค. 2023 เวลา 03:14 • ความคิดเห็น
  พุทธศาสนากับจิตวิทยาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?
  10 คำตอบ
  2
 • 14 ต.ค. 2023 เวลา 04:24 • ปรัชญา
  สิ่งที่เรียกว่า “การปฎิบัติธรรม “ ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นแบบไหน ?
  8 คำตอบ
 • 28 ก.ค. 2023 เวลา 06:04 • ปรัชญา
  สอบถามผู้รู้เกี่ยวกับ "นามขันธ์" ค่ะ
  3 คำตอบ
 • 26 ก.ค. 2023 เวลา 09:30 • ความคิดเห็น
  ธรรมอันเป็นเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าสอนคือธรรมอะไร มีความหมายอย่างไร ?
  11 คำตอบ
  3
 • 11 ก.ค. 2023 เวลา 02:46 • ความคิดเห็น
  สิ่งที่ยืนยันว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิต คืออะไร ?
  21 คำตอบ
  2
 • 10 พ.ค. 2023 เวลา 10:51 • ความคิดเห็น
  พระพุทธเจ้า สอนการนั่งสมาธิจริงหรือ ?
  5 คำตอบ