พระธรรมคำสอน
 • 910
  โพสต์
 • 6
  คำถาม
 • 540
  สมาชิก
'พระธรรม' ธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนำออกเผยแผ่ นำมาประกาศ ให้หมู่มวลมนุษยชาติได้รู้ตามได้ปฏิบัติตาม เพื่อความสิ้นทุกข์โดยถ้วนรอบ
 • 30 ก.ค. เวลา 07:03 • ความคิดเห็น
  นาม ครูอาจารย์บอกมาว่ามีอยู่ 4 คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่ว่า นาม ที่พระพุทธเจ้าประกาศมีอยู่ 5 คือ เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ สรุปนามมี 4 หรือมี 5 เพราะเหตุใด ?
  5 คำตอบ
 • 28 ก.ค. เวลา 06:04 • ปรัชญา
  สอบถามผู้รู้เกี่ยวกับ "นามขันธ์" ค่ะ
  4 คำตอบ
 • 27 ก.ค. เวลา 08:39 • ความคิดเห็น
  สัมมาสมาธิคืออะไร ทำอย่างไรจึงจะได้มาซึ่งสัมมาสมาธิ ?
  3 คำตอบ
 • 26 ก.ค. เวลา 09:30 • ความคิดเห็น
  ธรรมอันเป็นเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าสอนคือธรรมอะไร มีความหมายอย่างไร ?
  12 คำตอบ
  3
 • 11 ก.ค. เวลา 02:46 • ความคิดเห็น
  สิ่งที่ยืนยันว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิต คืออะไร ?
  22 คำตอบ
  2
 • 10 พ.ค. เวลา 10:51 • ความคิดเห็น
  พระพุทธเจ้า สอนการนั่งสมาธิจริงหรือ ?
  5 คำตอบ