ก็อาจช่วยได้ เหมือนดึงสติกลับมา
ลองสูดหายใจลึกๆ 4 วิ กลั้นไว้ 3 วิ แล้วหายใจออกทางปาก 4 วิ
จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้น
3ถูกใจ
108รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...