20 ก.ค. 2022 เวลา 08:09 • ความคิดเห็น
ความหวัง หวังที่จะเห็นสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงอายุของเรา และเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างให้สิ่งดีๆนั้นเกิดขึ้น
หน้าที่และความรับผิดชอบ ยังมีคนสำคัญที่เราต้องดูแล สอนให้เขาเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ และเขาต้องอยู่ได้ในวันที่เราไม่อยู่แล้ว
Deadline เพราะรู้ว่าเราคงจะจากโลกนี้ไปสักวันหนึ่ง จึงอยากอยู่ที่จะเรียนรู้ชีวิตให้ได้มากที่สุด เผื่อว่าจะตกตะกอนอะไรบางอย่างได้ก่อนที่จะหมดลมหายใจ
โฆษณา