20 ก.ค. 2022 เวลา 09:30 • ความคิดเห็น
💌"ตั้งเป้าหมายเส้นทางชีวิตที่มีคุณค่าและเดินทางชีวิตด้วยการกระทำที่ตรงประเด็นและจิตใจมุ่งมั่นไม่ถูกครอบงำ"😍
โฆษณา