เมื่อความล้ำหน้าของเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นแบบดิจิทัล แม้กระทั่ง ‘สินทรัพย์’ ยังถูกพัฒนาอยู่บนโลกดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการที่แม่นยำและสะดวกมากขึ้น แถมนี่ยังอาจเป็นช่องทางลงทุนใหม่ ๆ ที่น่าสนใจและทำได้ง่ายกว่าที่คิด ที่ทำให้นักลงทุนได้ประโยชน์สูงสุด อาทิ
1. นักลงทุนหน้าใหม่ที่มีต้นทุนเริ่มต้นน้อย สามารถลงทุนและได้รับประโยชน์ได้ เพราะสินทรัพย์ในรูปแบบโทเคนดิจิทัลจะมีราคาต่อหน่วยถูก ซึ่งเป็นโอกาสให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
2. เข้าถึงการลงทุนที่มีรูปแบบหลากหลายตรงความสนใจและความถนัดของตัวเอง เพราะมูลค่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าและนำไปลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่น อสังหาริมทรัพย์ สินค้าและบริการ โรงงาน การเกษตร ได้รับการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของโทเคนดิจิทัล ทำให้สามารถลงทุนได้ง่ายและหลากหลายเมื่อเทียบกับตลาดทุนแบบเดิม
3. การเปิดกว้างของแพลตฟอร์มการลงทุน ทำให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลได้ง่ายขึ้น และทำธุรกรรมได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องรอระยะเวลาการดำเนินการเมื่อเทียบกับตลาดแบบดั้งเดิม
1
ในช่วงหลายปีที่ผ่าน มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 87% ทั้งสถาบันการเงินและเกิดนักลงทุนหน้าใหม่ รวมถึงทำให้มูลค่าตลาดรวมของสินทรัพย์ดิจิทัลพุ่งไปสูงสุดในประวัติกาลถึง 1 ล้านล้านดอลล่าห์ ในปี 2564 หรือประมาณ 36.75 ล้านล้านบาทไทย (คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 21 ก.ค. 2565)
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม ความต้องการ และมุมมองของผู้ใช้บริการทางการเงินที่เปลี่ยนไป ทั้งตอบรับและเรียนรู้เทคโนโลยีบล็อกเชน ทำธุรกรรมการเงินได้สะดวกรวดเร็ว จนถึงมองเห็นโอกาสสร้างรายได้มหาศาลในเชิงธุรกิจ
ประเทศไทยเปิดกว้างในการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในระดับหนึ่ง ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นใน พ.ศ.2561 เพื่อดูแลให้การดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ให้ความคุ้มครองสาธารณชน รวมทั้งดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง และผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลก็ควรตระหนักถึงผลทั้งบวกและลบที่อาจตามมา
อาทิ ความผันผวนที่สูงมากของมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากการคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยพื้นฐานที่ใช้กับการคำนวณมูลค่าเงินสกุลต่างๆ หรือความน่าเชื่อถือของผู้สร้างเหรียญที่ทำให้มูลค่าสินทรัพย์ตกจนไม่เหลือมูลค่า หรือล่าสุดแพลตฟอร์มผู้ให้บริการเจ้าหนึ่งในประเทศไทยออกมาประกาศระงับการถอนเงินรวมถึงหยุดธุรกรรมภายในแอปพลิเคชั่นชั่วคราว ทำให้นักลงทุนตื่นตระหนกแห่ขายสินทรัพย์ดิจิทัลส่งผลให้มูลค่าเหรียญต่างๆ ร่วงลงอย่างรวดเร็ว
อนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัลยังมีความท้าทายสูง ผู้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลควรตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ การเข้าใจที่มาของปัจจัยเสี่ยงจะช่วยในการบริหารความเสี่ยงได้ตรงจุด ถือเป็นสิ่งที่ต้องมีแผนเตรียมพร้อมรับมือ รวมถึงเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อป้องกันการขาดทุนและผลกระทบด้านการลงทุนในนวัตกรรมทางการเงินนี้ด้วย
นัยยะที่สำคัญในอนาคต
- อนาคตของการลงทุนมีความเป็นไปได้ทั้งเชิงบวกและลบ โดยมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้เข้ามาลงทุนในระบบนี้ต้องให้ความสำคัญกับความรู้และความเข้าใจ รวมถึง บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับฐานะ ไม่ตกเป็นเหยื่อของความโลภที่ก่อให้เกิดวิกฤติทางการเงินต่างๆในอดีต (เช่นการปั่นราคาเป็นต้น) นำไปสู่ความสูญเสียหรือเกิดปัญหาเชิงระบบในที่สุด
- ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการสินทรัพย์เป็นอีกหนึ่งความสำคัญในการพิจารณาเลือกลงทุน รวมถึงการให้ข้อมูลที่ชัดเจนในระบบสินทรัพย์ดิจิทัลควรเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถชี้แจงอย่างละเอียดและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
- ภาครัฐควรให้ความคุ้มครองทางด้านกฎหมายกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างมาตรฐาน สร้างโอกาสสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลให้กว้างขวางและมั่นคงมากยิ่งขึ้น
อยากรู้จักเรามากขึ้น คลิก www.futuretaleslab.com และ https://web.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC
#FutureTalesLAB #FuturePossible #FutureUpdate #Bitcoin #Cryptocurrency #MQDC
แสดงความคิดเห็นของคุณ...