มีบัญชีอยู่แล้ว?

FutureTales LAB by MQDC

futuretaleslab
 • เศรษฐศาสตร์
 • การศึกษา
 • เทคโนโลยี
 • 0
 • 101
  โพสต์
 • 689
  ผู้ติดตาม
 • ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ภายใต้ MQDC มุ่งเน้นการวิเคราะห์ คาดการณ์อนาคตที่สำคัญของโลก
 • สร้างเพจเมื่อ 5 พ.ย. 2021
 • การจัดนิทรรศการและงานแสดงในอีก 10 ปีข้างหน้า จะเน้นเรื่องการนำคุณค่าของมนุษย์เป็นศูนย์กลางและการนำเทคโนโลยีมาใช้สื่อสาร เพื่อสร้างความบันเทิง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชม ด้วยเทคโนโลยีที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
  เทคโนโลยีการจัดการอีเวนต์ การจดจำใบหน้าอัจฉริยะ หุ่นยนต์บริการ และแชทบ... อ่านต่อ
  • เมื่อปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้เข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรม ที่ไม่เว้นแม้แต่ตลาดงานศิลปะ!
   ตลาดศิลปะ เช่น ภาพวาด ประติมากรรม สถาปัตยกรรม เพลง การตัดต่อวิดีโอ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ อาจจะเป็นผลงานจาก AI ก็ได้ โดยอ้างอิงแนวทางศิลปะม... อ่านต่อ
    Ava Tar
    Ai ก็เป็นคู่แข่งที่ดีได้นะในการสร้างสรรค์ผลงาน
   • ความยั่งยืนเป็นเป้าหมายที่เกือบทุกองค์กรในทุกอุตสาหกรรมกำลังมุ่งหน้าทำให้สำเร็จ รวมถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ ซึ่งแต่เดิมเป็นอุตสาหกรรมอันดับสองที่ปล่อยมลพิษมากที่สุดในโลก แต่หลายปีที่ผ่านมา แนวโน้มจากผู้ผลิต พฤติกรรมผู้บริโภค และนโยบายรัฐก็พยายามทำให้ความสวยงามกับความยั่งยืนมา... อ่านต่อ
    • หนึ่งในความรู้สึกของการบริจาคเงินเพื่อการกุศล คือ ทำให้ผู้บริจาครู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีและเป็นคนมีความสามารถ มีปัจจัยที่ดี (warmth and competence) ตามพื้นฐานภาพลักษณ์ของกลุ่มสังคม (Stereotype Content Model: SCM)... อ่านต่อ
     1
      F789
      เคยเห็นกระแส คนรุ่นใหม่ไทยบางส่วนไม่เห็นด้วย และบอก ถ้ารัฐบาลดีจะไม่มีการบริจาค?
     • ระบบการจัดการข้อมูลแบบไร้ตัวกลางหรือบล็อกเชน ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ด้วยลักษณะของการเข้ารหัสเพื่อส่งต่อข้อมูลเป็นห่วงโซ่ต่อกัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกรรมทั้งหมดได้ นอกจากนี้ยังมีเสถียรภาพสูงเพราะอุปกรณ์ทุกเครื่องทั่วโลกในระบบ จะทำหน้าที่เป็นผู้จดบัญชีธุรกรร... อ่านต่อ
      • ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนให้ทั้งเจ้าของพื้นที่และผู้อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ต้องปรับตัว
       สิ่งที่คนรุ่นใหม่ตั้งแต่เจเนอเรชัน Y ลงมากำลังมองหาในโลกหลังโควิด คือ รูปแบบการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย เดินทางได้ง่าย และสอดคล้องกับรายได้และค่... อ่านต่อ
       1
       • แนวโน้มที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ คือ การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางธรรมชาติจากปัญหาสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์
        ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2443 จนถึงปัจจุบัน มีสิ่งมีชีวิตซึ่งอาศัยอยู่บนบกสูญพัน...
        • ปัจจุบัน 70% ของน้ำสะอาดทั่วโลก ถูกนำไปใช้เพื่ออุตสหากรรมการเกษตร มี 19% ถูกใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ และอีก 11% ถูกใช้ในครัวเรือน เช่น การกินดื่ม เป็นต้น ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2568 พื้นที่ 66.7% ทั่วโลกจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการขาดแคลนน้ำ และภายในปี พ.ศ. 2573 คนกว่า 700 ล้... อ่านต่อ
         • Green Is The New Brown: Making Desert Becomes Green Nature Sources: แนวคิดทะเลทรายสีเขียว
          ปัจจุบันโลกมีพื้นที่แห้งแล้งมากกว่า 40% จากการสำรวจพบว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายถึงประมาณ 2.1 พันล้านคน โดยมีอัตราการเติบโตของประชา... อ่านต่อ
           Ava Tar
           มันใช้เงินทุนเท่าไหร่ในการทำเหรอครับ
          • “เพศ” ถูกยึดโยงไปถึงบทบาทและหน้าที่ของบุคคลในสังคมมาอย่างยาวนานในหลากหลายมิติ แม้กระทั่งในโลกของการทำงาน ในอดีตที่ผ่านมา “เพศ” มีผลต่อ ผลตอบแทน ความก้าวหน้า และสวัสดิการ
           อย่างไรก็ตาม งานวิจัยหลายชิ้นบ่งชี้ให้เห็นว่าในอนาคตอันใกล้นี้ โลกจะถู... อ่านต่อ
            F789
            สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ แต่การจำกัดโควต้าหรือสัดส่วนทางเพศ เป็นการเลือกปฏิบัติ เพราะไม่ได้เลือกคน หรือแข่งขันที่ความสามารถ แ... ดูเพิ่มเติม