FutureTales LAB by MQDC

futuretaleslab
 • เศรษฐศาสตร์
 • การศึกษา
 • เทคโนโลยี
 • 0
 • 117
  โพสต์
 • 871
  ผู้ติดตาม
 • ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ภายใต้ MQDC มุ่งเน้นการวิเคราะห์ คาดการณ์อนาคตที่สำคัญของโลก
 • สร้างเพจเมื่อ 5 พ.ย. 2021
 • ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างยอมรับว่าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) คือเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตและช่วยให้โลกเดินหน้าต่อไปได้ในทิศทางที่ดีต่อมนุษย์ มันจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการปัญหาที่ยากและซับซ้อนเกินกำลังสติปัญญาของมนุษย์ในที่สุด... อ่านต่อ
  118 รับชม
  • พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นหรือพลังงานที่ได้ระหว่างกระบวนการควบรวมตัวกันของนิวเคลียสในอะตอมธาตุที่เบากลายเป็นธาตุที่หนักขึ้น เช่น ไอโซโทปของไฮโดรเจน 2 อะตอม (ดิวเทอเรียมกับทริเทียม) ที่ควบรวมกันเป็นฮีเลียม 1 อะตอม ดังเช่นที่เกิดขึ้นในดวงอาทิตย์นั้น ถูกคาดหวังว่าจะเป็นอนา... อ่านต่อ
   2
   10K รับชม
   • ปัญหาการล่มสลายของสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบไปทุกมิติ ภาคการเงินซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญทางเศรษฐกิจจึงต้องปรับตัวเพื่อยับยั้งอาชญากรรมทางภูมิอากาศและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม นี่จึงเป็นที่มาของระบบการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance)...
    1
    11K รับชม
    • มีการคาดการณ์ว่าตลาดประกันสุขภาพจะเติบโตเป็น 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ค.ศ. 2028 ด้วยอัตราการเติบโต 5.5% ต่อปี จาก 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ค.ศ. 2021 เลยทีเดียว
     ด้วยค่านิยมผู้บริโภคที่ต้องการประสบการณ์เฉพาะบุคคล เทคโนโลยีเพื่อสนับส... อ่านต่อ
     12K รับชม
     • อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทแทบจะตลอดเวลาของชีวิตมนุษย์ ไม่นับรวมความเป็นไปได้ที่ในอนาคตอันใกล้ผู้คนจะหันไปใช้ชีวิตบนแพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวและคงหลีกเลี่ยงได้ยากและเริ่มเห็นได้แล้วในปัจจุบัน คือ การที่ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียก็หันมาเป็นผู้... อ่านต่อ
      12K รับชม
       G91011
       ยังไม่ถึง 18 ก็ห้ามเล่นโซเชี่ยล ให้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างเดียว ดีไหม?
      • ข้อตกลงในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (26th Conference of the Parties: COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2021 ระบุ 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่... อ่านต่อ
       12K รับชม
       • เพราะการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ถือเป็นความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ควรมีสำหรับทุกคน ในขณะเดียวกันงานวิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ถือครองลิขสิทธิ์ข้อมูล ก็มีการจำกัดสิทธิ์เช่นกัน ในอนาคตจะเกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู... อ่านต่อ
        2
        12K รับชม
        • เป็นที่น่าสนใจว่าแนวโน้มการอยู่ตัวคนเดียวทั่วโลกกำลังสูงขึ้นทั้งจากฝั่งสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เพราะมีสาเหตุมาหลักจากทั้งการขยายตัวของเมือง อายุขัยของมนุษย์ที่ยืนยาวมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแบกรับภาระทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ
         7.8K รับชม
         • ในความเป็นไปไม่ได้ อาจจะเกิดความเป็นไปได้ที่เหลือเชื่ออย่างการ ‘ส่งต่อความทรงจำ’ จากคนสู่คนในระดับเซลล์
          1
          เมื่อปี ค.ศ. 2018 มีรายงานว่าทีมนักวิจัยด้านประสาทศาสตร์วิทยาสามารถปลูกถ่ายความทรงจำระหว่างสิ่งมีชีวิตได้โดยการฉีดรหัสพันธุกรรม (RNA) จากผู้...
          2
          6.4K รับชม
           G91011
           แต่ถ้าต้นทุนสูง จะเกิดผลอีกอย่าง
          • วิกฤติ COVID-19ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาทำให้นักเรียนกว่า 1.9 ล้านคนหรือประมาณ 21% ของเด็กไทยทั้งประเทศมีความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษา บางครอบครัวไม่สามารถหลีกเลี่ยงแรงกดดันทางเศรษฐกิจได้และจำเป็นต้องตัดสินใจให้บุตรหลานดรอปหรือพักการเรียนจนกว่าจะสามารถกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้ตาม... อ่านต่อ
           6.7K รับชม