จุดประสงค์ของการประกันชีวิต เพื่อที่ว่า หากผู้เอาประกันตายไป ผู้ที่อยู่ข้างหลังผู้เอาประกันจะขาดความมั่นคงในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เช่นนี้ก็สมควรทำประกันชีวิต
หากแต่ผู้เอาประกันจะอยู่หรือจะตายไป ผู้ที่อยู่ข้างหลังผู้เอาประกันไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายฯ เช่นนี้การประกันชีวิตก็ไม่มีความสำคัญเลยจริงๆ
เว้นแต่จะทำประกันชีวิตเพื่อการออม หรือเพื่อเหตุผลทางภาษี ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจนำมาพิจารณาในการทำประกันฯ
สิ่งที่ควรจะทำควรเป็น ประกันสุขภาพ ซึ่งมักขายควบประกันชีวิต หรือจะซื้อเฉพาะประกันสุขภาพก็ได้ แต่เงื่อนไขที่ได้รับจะแตกต่างกัน ข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันครับ
2 ถูกใจ
201 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...