พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์แบบนี่
แสดงความคิดเห็นของคุณ...