30 ก.ค. 2022 เวลา 04:42 • ปรัชญา
มนุษย์คือผู้ที่ต้องฝึกฝนเพื่อให้เกิดปัญญา?
cr: ภาพจาก YouTube.com
ปัญญามีความหมายว่ากระไรในระดับคนพุทธแบบเราท่าน
เราท่านต่างเป็นคนพุทธที่เชื่อหรือศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นเช่นไร
#ไปวัดหรือไม่ได้ไปเลย
#แขวนพระห้อยคอ
#ในชีวิตท่องได้แค่ นโมตัสสะ อย่างดีก็ต่อด้วยอิติปิโสแบบกระท่อนกระแท่น
#รักษาศีลตั้งแต่1ข้อขึ้นไป (ความจริงจะขอเริ่มที่ศูนย์ = 0 แต่เกรงจะไปกระทบหลายท่านที่มีความคิดว่าจะเริ่มแต่ยังไม่ได้เริ่ม การเคร่งครัดกับข้อ1ของศีล 5 คือไม่ฆ่าสัตว์น่าจะมีกันทุกคน แม้จะมีเผลอเรอตบยุงหรือเหยียบมดแมลงสาป)
#.......
#.......
เราทุกคนอยากมีความสุข แล้ว อะไรคือความสุขของคนเรา
ลองใช้ปัญญาเท่าที่มีไตร่ตรอง โดยอาศัยพลังศรัทธาเท่าที่มีในความเป็นพุทธมามกะ หรือตามความคิด เท่าที่มีสติไตร่ตรองได้ด้วยเหตุและผล ลองรวบรวมหาเหตุผลทั้งหลายช่วยให้ตัวเองหาคำตอบ การมีความสุขของท่านคืออะไร หาให้ได้มากที่สุด คิดสิ คิดสิ ความสุขคืออะไร
ความสุขคืออะไร ถ้าไม่เข้าใจมัน จนวันตายก็ไม่รู้สึกถึงการมีความสุข
พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราต้องคิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก เพื่อเตือนสติและสอนสั่งให้เราไม่ประมาท ไม่ต้องกลัวที่จะตาย ก็ถ้าไม่กลัวตายเข้าใจความตาย แล้วทำไมยังทุกข์ ไม่มีสุขได้นะ ลองไตร่ตรองนะว่าเราขาดอะไรในชีวิตที่ทำให้ยังเป็นทุกข์อยู่ แล้วมันคืออะไร
ถ้าหากว่า!!!!
ระดับชาวพุทธแบบเราที่ไปวัดบ้างเป็นบางโอกาส รักษาศีล 5 แบบหลุดบ้างเป็นบางครั้ง คิดถึงความตายทุกลมหายใจหรือเปล่า ขอตอบแบบไม่อายว่า ไม่ได้คิดถึงความตายตลอดเวลา จึงมีสติหลุดให้ใจแกว่งไปหาความทุกข์ เกิดอาการทุรนทุรายกับสิ่งที่มากระทบอยู่เนืองๆ
แต่เพราะรู้ขบวนการทุกข์ที่เกิดกับตัวเอง จะรีบรวบรวมสติคิดไปที่บทสุดท้ายของทุกข์ที่คนเราต่างก็หนีไม่พ้น ความตายไงละ!
เมื่อตั้งสติได้ก็จะพยายามรวบรวมสมาธิควบคุมตัวเอง แล้วคิดหาทางออกใหม่ ลงมือทำตามที่คิดด้วยเหตุผลและสติเท่าที่มีประคองให้ผ่านทุกข์นั้น
คนเราจะคิดเอาอะไรมาเป็นเป้าหมายที่แน่นอน คนที่รักที่สุด ความสำเร็จใช่ความสุขจริงแท้หรือไม่ อะไรคือความสุขที่แท้จริง ถ้าผิดหวังแล้วจมลงจมลงกับความทุกข์ วังวนอยู่กับทางตันในสมองที่คิดเอง มองเอง ทุกข์เองไม่จบ
#ปัญญาคือทางออกของความทุกข์ และเมื่อเผชิญกับความทุกข์ได้อย่างมีสติ นั้นไม่เรียกว่าความสุขสงบ ความสุขสงบในใจที่จะเผชิญกับปัญหา หรือการออกจากทางตันได้ ใช่หรือไม่?
ไม่มีผู้ใดจะทุกข์หรือสุขได้ตลอดเวลา นอกเสียแต่ว่าท่านผู้นั้นได้บรรลุจิตตามการเรียนรู้และพัฒนาแล้ว จนสามารถตัดทุกข์ตัดสุขได้ มีแต่ความว่างเปล่า และไม่มีสิ่งใดไปแกว่งอารมณ์ความรู้สึกของท่านได้
ไม่มีเกิด แก่ เจ็บตายมากระทบได้อีกต่อไป
เพราะปัญญาสามารถช่วยให้ยอมรับความทุกข์ที่เข้ามากระทบอารมณ์ให้แกว่งได้ และถ้ารู้เท่าทันมัน ก็จงก้มหน้าค้นหาวิถีของการเป็นมนุษย์ผู้ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาจิตให้สูงขึ้น สูงขึ้น แม้จะมีความตายมากั้นชีวิตเราได้ แต่ทุกข์ทำลายจิตที่มุ่งพัฒนาไปให้ไกลสุดในภพภูมินี้ของเราไม่ได้
ขอบพระคุณที่มาถึงบทท้ายสุดของระดับปัญญาขั้นต้น ความจริงเพื่อใคร แม้ว่าจะยังไม่สามารถโผล่พ้นน้ำแต่ก็ยินดีที่จะฝึกฝนพัฒนาจิต
ต่อไป
ขอกราบนมัสการน้อมนำบทเรียนในเรื่องศาสนาพุทธ องค์พระผู้มี
พระภาคเจ้าคือที่พึ่งของดวงจิต สำหรับผู้แสวงหา และเกจิพระอาจารย์ผู้สว่างในธรรมคุณ คุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย
โฆษณา