ถ้าของเรานะ ทุกๆ อย่าง
มันเป็นไป ตามทางของมันเอง
ได้มาโดยไม่คาดหวัง & ตั้งใจ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา