ผมว่าอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่า
ผมเคยเจอนะ
เรืยนเก่งแต่ใช้ตรรกะวิบัติก็เป็นคนห่วยอยู่ดี
บางคนเรียนเก่งโจมตีที่ตัวบุคคล แต่ไม่ได้ดูเนื้อหาที่นำเสนอของคนนั้น
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา