ตอนนี้เริ่มให้จองคิวฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 5 แล้ว คนถามฉีดมา 4 เข็ม AZ - AZ - PZ - PZ แล้วเข็มที่ 5 ต้องฉีดอะไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
Pfizer หรือ Moderna ครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...