26 ก.ค. 2022 เวลา 23:50 • ความคิดเห็น
ขาดสติ จะฟุ้งซ่าน จงมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออก
โฆษณา