วิธีเลี้ยงลูกอย่างสั้นที่สุด
ตีพิมพ์ครั้งแรก นิตยสารV Mag
คำถาม 4 ข้อที่ดีมาก
คำถามที่หนึ่งถามว่าครอบครัวคืออะไร ผมตอบว่าครอบครัวคือ “มีอย่างน้อยหนึ่งคนให้เด็กเล็กสามารถผูกพันด้วยในระยะยาว” เขาอนุญาตให้ตอบเท่านี้ ไม่ให้อธิบาย
ต่อไปนี้เป็นคำอธิบาย ผมคิดว่าสังคมปัจจุบันครอบครัวไม่มีโอกาสอยู่กันพร้อมหน้าอีกแล้ว สังคมเมืองพ่อแม่ต่างไปทำงาน สังคมชนบทก็เช่นกัน เด็กเล็กต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย พี่เลี้ยงที่บ้านหรือพี่เลี้ยงที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ใน
สภาพสังคมที่ครอบครัวเสมือนแตกแยกหรือแตกแยกจริงเช่นนี้ จำเป็นมากที่สุดที่เด็กเล็กจะต้องผูกพันหรือสร้างสายสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ให้ได้อย่างน้อยหนึ่งคน คำว่า “สายสัมพันธ์” มาจากคำว่า attachment ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ลึกซึ้งและยาวนานตลอดกาลเสมือนแม่กับลูกเช่นนั้น วิธีการคือเลี้ยงเขาและเล่นกับเขาให้มากที่สุดบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และแน่นอนว่ามิใช่ทำไปด้วยหน้าที่แต่ทำไปด้วยความรักที่เปี่ยมล้นและไม่มีเงื่อนไข
สายสัมพันธ์จะทำหน้าที่ “ดึงรั้ง” ให้เด็กอยู่กับเราทางใจตลอดไป ไม่เฉไฉเข้าหาอบายมุข มีความสามารถควบคุมตนเอง และมีความมุ่งมั่นที่จะพุ่งไปสู่อนาคต
ในอดีตเราเคยเรียกร้องให้คุณแม่ทำหน้าที่นี้ ตอนนี้ผมเรียกร้องใครก็ได้ทำหน้าที่นี้
คำถามที่สองถามว่าครอบครัวที่ดีเป็นอย่างไร ผมตอบว่าครอบครัวที่ดีคือครอบครัวที่มีเวลาให้กันมากๆ ปริมาณของเวลาเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ถ้าเรามีเวลาให้กันและกันมากอะไรๆก็ดีเอง พ่อแม่ที่มีเวลาให้ลูกเยอะๆจะเห็นทั้งส่วนที่น่ารักและส่วนที่น่ารำคาญของลูกๆ พ่อแม่ที่ไม่มีเวลาให้ลูก เข้าบ้านค่ำด้วยอารมณ์หงุดหงิด มักเห็นแต่ข้อเสียของลูก เช่น เก็บของไม่เรียบร้อย เวลาลูกทำความดี เช่น ช่วยล้างจาน กลับไม่ได้เห็นไม่ได้ชื่นชม ทำให้อะไรต่ออะไรดูแย่ลงไปเรื่อยๆ ปริมาณของเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญ
คำถามที่สามถามว่าคุณหมอตั้งเป้าหมายของการเลี้ยงลูกอย่างไร ผมตอบว่าผมอยากให้ลูกมีความสุข ไม่ทำความเดือดร้อนให้คนอื่น และสามารถทำประโยชน์ให้แก่คนอื่น อันที่จริงคำตอบสามข้อนี้คือความหมายกว้างๆของคนที่มีสุขภาพจิตดี ข้อแรกคือมีความสุข ซึ่งเถียงกันได้มากว่าแปลว่าอะไรและทำอย่างไร อันนี้ผมคิดว่าให้ลูกไปคิดเอาเอง
ข้อสองคือไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่น
ข้อสามสำคัญที่สุดและอาจจะสำคัญกว่าสองข้อแรกคือสามารถทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ใจดีกับผู้คน ช่วยเหลือคนอื่น การให้ การบำเพ็ญประโยชน์ ความเมตตากรุณา เหล่านี้เป็นคุณสมบัติและความสามารถที่ต้องการการฝึกฝนให้เคยชินเป็นนิสัย ทำแล้วก็จะมีสุขภาพจิตดี ทำบ่อยๆก็จะเป็นคนมีความสุขไปเอง ข้อสามจึงสำคัญที่สุด
คำถามที่สี่ถามว่าคุณหมอเลี้ยงลูกอย่างไร ผมตอบว่าผมสอนให้ลูกรู้จักลำบากก่อนสบายทีหลัง ให้เขาทำงานบ้านก่อนแล้วค่อยไปเล่นได้ ให้เขาทำการบ้านก่อนแล้วค่อยดูหนังได้ ให้เขารู้จักสนุกแต่ก็ต้องรู้จักหยุดสนุกด้วย ให้เขามีความสามารถถอนตัวจากความสนุกกลับบ้าน พูดง่ายๆว่าให้เขามีความสามารถในการควบคุมตนเอง พูดสั้นๆคือมีวินัย
วินัยคือความสามารถในการควบคุมตนเองจากภายใน ซึ่งมิใช่เรื่องของศีลธรรมหรือจริยธรรม แต่เป็นเรื่องของสายสัมพันธ์ที่มีกับพ่อแม่และเป็นเรื่องทักษะคือ skill ดังนั้นวินัยมิได้เกิดจากการเทศนาสั่งสอนหรือถือศีลกินเจ มิได้เกิดจากครูใหญ่อบรมหน้าเสาธง แต่เกิดจากพ่อแม่
สามารถผูกพันกับลูก ลูกมีสายสัมพันธ์กับพ่อแม่ คือ attachment สายสัมพันธ์นี้มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและทอดยาวไกลได้ไม่สิ้นสุด ลูกไปเรียนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ยังคงมีสายสัมพันธ์ต่อตรงมายังพ่อแม่อยู่เสมอ ลูกก็จะไม่เลี้ยวเข้าหาอบายมุขโดยง่าย เป็นคนมีความยับยั้งชั่งใจ จะฝ่าไฟเหลืองก็รู้จักเบรก จะนอนกับเพศตรงข้ามก็รู้จักป้องกันตัว พบเพื่อนชวนเสพยาก็คิดถึงพ่อแม่ก่อนตัดสินใจเสพ เป็นต้น จะเห็นว่าการควบคุมมาจากภายใน มิใช่มาจากภายนอก พ่อแม่ไม่มีปัญญาตามเขาทุกฝีก้าว
“ลำบากก่อนสบายทีหลัง” และ “ถอนตัวจากความสนุก” นอกจากจะเกิดจากวินัยภายในแล้ว ยังเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและต้องการโค้ชคือพ่อแม่คอยฝึกฝน พ่อแม่ที่ปล่อยปละละเลยไม่ฝึกฝนทักษะเหล่านี้เป็นพ่อแม่ที่รักลูกแต่ปากหากทำร้ายลูกด้วยการกระทำ ในอนาคตลูกต้องเผชิญอบายมุขและปิศาจอีกมาก เขาต้องอดทนที่จะผ่านไปและอดทนที่จะไม่ลุ่มหลง ไม่มีใครเก่งเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เกิด ต้องฝึก
สิ่งที่เด็กได้ไปไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบ
เขาได้เรียนรู้จาก 5 ทักษะชีวิตที่จำเป็นในอนาคต ได้แก่
✅Self-esteem : ทักษะที่จะทำให้เด็กได้เห็นคุณค่าในตัวเอง
✅Self-control : การควบคุมตนเอง เป็นทักษะที่ดีสำหรับการพัฒนาตน
✅Emotional control : ทักษะนี้เด็กทุกคนจะได้เรียนรู้การควบคุมอารมณ์
✅Goal directed persistence : ทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เขาได้มองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
✅Growth mindset : สิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็ก ๆ มีความคิดที่เติบโตมากกว่าเดิม และได้ฝึกทักษะชีวิตที่จำเป็นทั้ง 5 ในการสร้างวินัยความรับผิดชอบที่แท้จริง วินัยที่เกิดขึ้นได้ภายในตนเอง ที่ทำให้เด็ก ๆ ได้ชัดเจนใน
“หน้าที่ และ เป้าหมาย”✨
48 รับชม
  คำตอบอื่น (3)
  • เราก็เป็นคนนึงที่มีปัญหาในเรื่องวินัยในตัวเองค่ะ แบบทำอย่างอื่นจนเรื่องบางอย่างที่ต้องทำก็ไม่เป็นไปตามแผน แต่ก็ยังอยากจะพัฒนาวินัยในตัวเองอยู่น้า ที่เราคิดว่าค่อนข้างได้ผลสำหรับเรา ลองเอาไปปรับใช้ดูค่ะ
   1. มีเป้าหมาย และย่อยเป้าให้เล็กเป็นช่วงๆ เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายใหญ่...
   1
   157 รับชม
   • สำหรับผม วินัย เป็นทักษะ
    1
    และมันเป็นเรื่องการเอาชนะใจตัวเองล้วนๆครับ … การสร้างวินัยจึงเป็นการฝึกชนะใจ...
    1
    110 รับชม
    • มีเป้าหมาย เห็นความสำเร็จที่เราต้องดึงตัวเองขึ้นมาให้เอาจริง
     ลองตั้งเวลาสั้นๆ อาจเป็นซัก 1 อาทิตย์ที่ฝรั่งเขาเรียก Challenge เช่นลองออกกำลัง 10 นาที เพิ่มไปถึง 30, ลองเลิกบุหรี่, เลิกเหล้าเบียร์......เลิกคิดถึงเขาจนไม่มีแรงทำอะไร ทั้งที่ไม่ได้เป็นซึมเศร้า
     1
     95 รับชม
     • กำลังนิยมในบล็อกดิต
      ประธานาธิบดี เซเลนสกี้ ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลแห่งปี 2022 โดยนิตยสาร TIME
      BGC Oppday Q3/2022 มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ก้าวสู่ผู้นำบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร คณะบริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ได้เข้าร่วม “BGC Opportunity Day Q3/2022” โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายอดิศักดิ์ บัวประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ร่วมให้ข้อมูลกับนักลงทุน
      เปิดตัวแล้ว.. ราคารถ Tesla ในไทย ทั้ง Tesla Model 3 และ Tesla Model Y เริ่มต้น 1,759,000 บาท สั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ นับว่าเป็นอีกวันที่รอคอยของใครหลายคน โดยเฉพาะสาวก Tesla และคนที่อยากเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า EV เพราะวันนี้ Tesla ประเทศไทย ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว..
      ดราม่าร้อน🔥เน็ตไอดอลสาวชาวเกาหลีใต้ โดนหนุ่มอินเดียตามลวนลามขณะไลฟ์สด‼️ ดราม่านี้ที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ‘女子印度街头直播被男子强吻’ หรือ ‘หญิงสาวไลฟ์สดบนถนนในอินเดียโดนจู่โจมหอม’
      ดูทั้งหมด