เปิดใจอ่านบทความนี้ดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ
เมื่อเรารักอะไรเราก็จะอยากจะทำสิ่งนั้น
ได้ด้วยความสมัครใจ
ไม่ต้องมีใครบังคับ
ไม่ต้องสั่ง
เราก็ทำมันได้อย่างมีความสุข
เพราะเราเต็มใจที่จะทำมัน
และเราก็จะทำมันได้ดีด้วยค่ะ
อ๋อความสุขน่ะอยู่ที่หัวจิตหัวใจนะคะอย่าไปยึดกับสิ่งอื่นสิ่งใดนะคะ
โฆษณา