ทอม ครูซ Did his own research!
Tom Cruise VINDICATED For Viral Rant Against Big Pharma
In 2005 Tom Cruise was mocked, derided and accused of being a lunatic after appearing on the Today Show and expressing controversial views about the ineffectiveness of antidepresants and the widespread practice of prescribing Ritarin and vindicated by a comprehensive study questioning the science behind "chemical imbalances" in the brain and demonstrating that antidepressants do not work as advertised.
Kurt Metzger กรุณาเตือน Jimmy Dore ว่าวันหลังกินอาหารให้อิ่มก่อนเน้อ...😁
ข้อมูลเพิ่มเติม
Ritarin ริทาลิน® (เมทิลเฟนิเดต) ใช้สำหรับ
ริทาลิน® (Ritalin®) เป็นยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ยานี้ส่งผลต่อสารเคมีภายในสมองและประสาท ที่มีส่วนช่วยในการควบคุมภาวะอยู่ไม่สุขและแรงกระตุ้น
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา